Voorwaarden

 

 • Bij het afhalen vragen wij altijd om een geldig legitimatiebewijs.
 • Gebruik van de gehuurde goederen is altijd voor eigen risico van de huurder en De Jager Feestfiguren (verhuurder) is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook.
 • De huurder is verplicht zich te houden aan de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en opzetinstructie. 
 • De huurder dient eventuele schade aan de gehuurde goederen bij de verhuurder te melden. Het is de huurder bovendien niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren of uit te laten voeren.
 • Kosten i.v.m. diefstal, schade of ontbrekende onderdelen zijn altijd voor rekening van de huurder en zullen achteraf worden doorberekend of, zo mogelijk, worden verrekend met de borg. (€ 25 of € 100 per object)
 • De huurder is verplicht bij windkracht 6 of meer, of bij andere ongeschikte weersomstandigheden, de attracties uit te zetten en (tijdelijk) op te ruimen.
 • Afhalen van de goederen altijd na 19.00 uur en terugbrengen altijd voor 18.00 uur tenzij anders overeengekomen.
 • Bij het niet tijdig retourneren van de goederen brengen wij de volledige daghuur in rekening.
 • Indien het gereserveerde object niet op de overeengekomen datum wordt afgehaald en er niet vooraf is geannuleerd, is de reservering komen te vervallen en is de verhuurder vrij het object anders te verhuren. Tevens is de verhuurder gerechtigd in dat geval € 25,= reserveringskosten in rekening te brengen.
 • De gehuurde goederen dienen schoon, droog en in dezelfde staat als bij het afhalen te worden teruggebracht. 
 • Huur en borg dienen contant en vooraf (bij het afhalen of bezorgen) te worden voldaan. De borg ontvangt u terug nadat de gehuurde goederen met alle toebehoren in goede staat zijn ingeleverd.
 • Al onze prijzen zijn inclusief BTW.